Sổ Tay Giao Tiếp Tiếng Nhật Cấp Tốc (Kèm CD) Sổ Tay Giao Tiếp Tiếng Nhật Cấp Tốc (Kèm CD)

Quyển sách Sổ Tay Giao Tiếp Tiếng Nhật Cấp Tốc ra đời nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và trao dồi Tiếng Nhật trong giao tiếp. Với cuốn sách nhỏ này, các bạn sẽ học được thêm nhiêu từ mới và những câu đàm thoại thường gặp trong giao tiếp.

dat mua
S000109 Sách Học Tiếng Nhật Quantity: 0 Bộ


  •  
  • Sổ Tay Giao Tiếp Tiếng Nhật Cấp Tốc (Kèm CD)

  • Post on 10-11-2019 12:24:23 PM - 2397 Views
  • Product code: S000109
  • Price: Contact
  • Quyển sách Sổ Tay Giao Tiếp Tiếng Nhật Cấp Tốc ra đời nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và trao dồi Tiếng Nhật trong giao tiếp. Với cuốn sách nhỏ này, các bạn sẽ học được thêm nhiêu từ mới và những câu đàm thoại thường gặp trong giao tiếp.

    dat mua


so tay giao tiep tieng nhat
THÔNG TIN CHI TIẾT

Công ty phát hành NXB Thanh Niên
Phạm Việt Anh
   

GIỚI THIỆU SÁCH

Quyển sách Sổ Tay Giao Tiếp Tiếng Nhật Cấp Tốc ra đời nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và trao dồi Tiếng Nhật trong giao tiếp.

Với cuốn sách nhỏ này, các bạn sẽ học được thêm nhiêu từ mới và những câu đàm thoại thường gặp trong giao tiếp.

Các tình huống được sắp xếp rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu, và dễ nhớ sẽ giúp các bạn phần nào trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày.

Products in this Category
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second