Hướng Dẫn Thực Tiễn Giao Tiếp Bằng Tiếng Pháp (Kèm CD) Hướng Dẫn Thực Tiễn Giao Tiếp Bằng Tiếng Pháp (Kèm CD)

Mục tiêu chủ yếu là giúp người học tiếng Pháp (như là một ngoại ngữ) nắm được  các phương tiện giao tiếp trong các tình huống sinh hoạt hằng ngày.

dat mua
S000116 Sách Học Tiếng Pháp Quantity: 0 Bộ


  •  
  • Hướng Dẫn Thực Tiễn Giao Tiếp Bằng Tiếng Pháp (Kèm CD)

  • Post on 10-11-2019 05:42:05 AM - 2615 Views
  • Product code: S000116
  • Price: Contact
  • Mục tiêu chủ yếu là giúp người học tiếng Pháp (như là một ngoại ngữ) nắm được  các phương tiện giao tiếp trong các tình huống sinh hoạt hằng ngày.

    dat mua


 

giao tieng bang tieng PhapTHÔNG TIN CHI TIẾT

Công ty phát hành Nhà Sách Quang Vinh
Kiều Yến
Ngày xuất bản 08-2011
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 216
   

GIỚI THIỆU SÁCH

Hướng Dẫn Thực Tiễn Giao Tiếp Bằng Tiếng Pháp

Mục tiêu chủ yếu là giúp người học tiếng Pháp (như là một ngoại ngữ) nắm được  các phương tiện giao tiếp trong các tình huống sinh hoạt hằng ngày.

Sách gồm 3 phần:

Phần I: Giới thiệu các hành vi giao tiếp trực tiếp.

Phần II: Gồm 56 mẫu đối thoại thường dùng trong đời sống xã hội, nghề nghiệp hằng ngày.

Phần III: Giới thiệu một số mẫu thư tín thông thường.

+ Trong phần I, người đọc cần lưu ý:

- Những cụm từ trước có dấu + dùng một cách thân mật.

- Những cụm từ trước có dấu . dùng với người chưa quen biết hoặc người mà kính trọng.

- Những cụm từ đặt trong () có thể dùng hay không cũng được.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second